Пошук

Нормативно-правова база

1. Конституція України

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"

4. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Закон України "Про запобігання корупції"

6. Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

7. Закон України "Про доступ до публічної інформації"

8. Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

9. Закон України "Про звернення громадян"

10. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

11. Закон України "Про інформацію"

12. Закон України "Про захист персональних даних"

13. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування

14. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ №7-рп/2009 від 16 квітня 2009 року, щодо офіційного тлумачення законодавства (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування)

15. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Постанова КМУ №268 від 09.03.2006

16. Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Мінпраці N77 від 02.10.1996

17. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств, Постанова КМУ від 19 травня 1999 р. № 859

18. ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 року № 55

19. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним Наказом Мініпраці, Мінюсту, Мінісоцзахисту 29.07.93 N 58

20. Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені Наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 N 214

22. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

23. ПОЛОЖЕННЯ про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора